Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Vertrouwenspersoon

Hans Hobert
Vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@rksvneo.nl
074-2671038

 

Hans Hobert vertrouwenspersoon bij NEO                   

Oud-huisarts Hans Hobert is door het bestuur van NEO bereid gevonden de functie van vertrouwenspersoon op zich te gaan nemen. In deze soms roerige tijden een belangrijke rol. Hieronder kunt u de uitgangspunten t.a.v. de rol van de vertrouwenspersoon lezen en daarna stelt Hans Hobert zich even kort voor. Onderaan deze pagina kunt u de contactgegevens van Hans Hobert vinden.

Vertrouwenspersoon bij rksv NEO

Iedereen bij NEO moet het gevoel hebben dat hij of zij in een veilige omgeving en met veel plezier de voetbalsport kan beoefenen en de daar aan gelieerde taken kan uitoefenen. Daarom moeten wij ons met z’n allen sterk maken om zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en conflicten of ruzies binnen NEO te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat zich momenten en gebeurtenissen kunnen voordoen waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Binnen onze club willen wij dit voorkomen en zo mogelijk direct in de kiem smoren.

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag.

Mocht jij of je kind slachtoffer zijn van één van hierboven beschreven situaties, ga dan in eerste instantie naar de leider/leidster en/of   trainer/trainster. In dergelijke gevallen zal hij of zij, in overleg met jou/jullie, in gesprek gaan met de partij(en) die betrokken zijn bij het voorval. Samen zal er worden getracht een einde te maken aan de ongewenste situatie. In het geval dat jij of je kind, als slachtoffer, het gevoel hebt dat er  onvoldoende aandacht  wordt geschonken  door het kader rondom het  team of doordat de “daders”  betrokken partij zijn, dan kun je, als jeugdlid, vanzelfsprekend ook contact opnemen met de coördinator uit het Cluster Jeugd of, als senior lid, met het Cluster Senioren. Om vervolgens een oplossing te vinden voor de ongewenste gebeurtenissen zal er, in samenspraak met jou als slachtoffer, naar een oplossing gezocht worden.

Wanneer naar de vertrouwenspersoon?

A) Als jij, als slachtoffer of als ouder, zo snel mogelijk in contact wilt komen met de vertrouwenspersoon van NEO

B) Als je de eerder genoemde procedure te omslachtig en te langdurig vindt.

Je kunt er op vertrouwen dat de vertrouwenspersoon te allen tijde zeer discreet met de aan hem  toevertrouwde gegevens om zal gaan. Het is mogelijk dat de vertrouwenspersoon, om een oplossing te vinden voor de problemen, andere personen gaat raadplegen. De wijze waarop zal in samenspraak met jou geschieden.

Wie kunnen er gebruik maken van de vertrouwenspersoon?

In principe kan iedereen binnen NEO zich wenden  tot de vertrouwenspersoon ongeacht leeftijd, functie of  geslacht als het gaat om ongewenste zaken die gerelateerd zijn aan NEO.

Onder wiens verantwoordelijkheid  valt de vertrouwenspersoon?

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder
verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur. Bij het afsluiten van het voetbalseizoen, half juni, rapporteert hij aan het D.B. òf er meldingen zijn geweest,van welke aard deze waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaats gevonden, zonder namen prijs te geven. Zo nodig zoekt de vertrouwenspersoon eerder contact met het DB, als deze handelswijze deel uitmaakt van zijn  stappenplan voor het vinden van een oplossing.

Wie is Hans Hobert?

Ik woon sinds april 1977 met mijn gezin in Borne en heb tot september 2013 altijd als huisarts gewerkt. Ik heb Bornse roots, want mijn vader is hier geboren en getogen. Na de oorlog is hij naar Apeldoorn verhuisd, waar ik ben opgegroeid. Mijn vader volgde NEO steeds en ook ik ben altijd belangstellend gebleven naar het wel en wee van de club.
Het bestuur van RKSV NEO heeft het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag als een belangrijk aandachtspunt benoemd en in dat kader past ook de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon en heeft men mij benaderd voor die functie.
Ik hoop dat ik in voorkomende gevallen een laagdrempelige bijdrage kan leveren aan het krijgen en behouden van een veilige en sportieve omgeving bij NEO.

Hans Hobert
Abr. ten Catestraat 17
7622 EG  Borne