Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
13 september 2017

Ouderavond voor ouders/verzorgers van de spelers en speelsters van JO8 t/m JO19 en MO11 t/m MO19

Communicatie is het toverwoord in de huidige maatschappij en dus ook in de voetballerij. Er moet constant gezocht worden naar optimalisering. Communiceren is de levensader van elke vereniging. Daarom nodigen wij alle ouders en verzorgers van onze jeugdleden uit op woensdag 20 september om 20.00 uur in ons clubhuis voor een uitgebreide informatieavond over allerlei zaken betrekking hebbende op onze club.

Gerard Arkink zal als voorzitter van het Cluster Jeugd uitgebreid uitleg geven over de organisatie, de scouting, de begeleiding, de competitie etc.

Vanuit het Dagelijkse bestuur zal Albert Jonathans ingaan op onderwerpen als clubcultuur, vrijwilligers, leiders, beleid zowel naar intern als extern, seizoensafsluiting, belang van betrokkenheid bij de club, veiligheid, etc.

Een zeer prominent deel van de avond zal ingeruimd worden voor allerlei vragen van de zijde van jullie, als ouders/verzorgers.

Als bestuur willen wij met deze avond de communicatie zowel intern als extern optimaliseren door maximale transparantie te verschaffen. We zien het als onze opdracht om de kinderen, die jullie aan ons toevertrouwen, zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun weg naar volwassenheid. Tevens willen we de wensen en behoeftes peilen, die mogelijk onder jullie leven. Uiteindelijk hebben we met z’n allen een gezamenlijke missie, de jeugd een veilige, sportieve en gezellige omgeving verschaffen, een omgeving waarin vriendschappen voor het leven kunnen worden gesmeed.

Met vriendelijke groet,

het Dagelijkse bestuur

Reacties