Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
27 mei 2019

Overgang naar nieuwe seizoenLees over de voorbereiding voor 2019-2020

Ondanks dat het seizoen nog niet ten einde is, zijn we achter de schermen alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Bij deze willen we u informeren over een aantal zaken die daar verband mee houden:

 • De Technische Commissie (TC) van NEO is verantwoordelijk voor de indeling van de selectieteams. Selectieteams worden door de technisch coördinator ingedeeld op basis van sterkte van de individuele spelers in overleg met de huidige trainers. Selectieteams bestaan meestal uit spelers uit 2 verschillende geboortejaren. De TC streeft er naar de selectieteams rond 1 juni bekend te maken.
 • Het Jeugdbestuur (JB) van NEO is verantwoordelijk voor de indeling van de recreatieteams. Recreatieteams worden zoveel mogelijk ingedeeld met spelers uit hetzelfde geboortejaar. De insteek daarbij is om teams zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Wel streven we naar een goede balans in het team. Indien spelers echt niet meer passen in het team kijken we of er ruimte is in andere teams. Indien wij denken dat een speler op een lager niveau beter tot zijn/haar recht komt proberen wij dit zoveel mogelijk vooraf met u af te stemmen. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
 • De indeling van recreatieteams (50 teams, 700 spelers) is soms lastig omdat het aantal spelers per lichting veelal bepaalt wat de (on)mogelijkheden zijn. We kunnen de indeling dus vaak niet precies maken zoals we eigenlijk zouden willen. Daardoor duurt het binnen sommige leeftijdsgroepen ook soms wat langer voordat de indeling klaar is. Het streven is om alle recreatieteams uiterlijk rond 1 juli tegelijkertijd bekend te maken.
 • Helaas maken we het elk jaar mee dat spelers zich pas afmelden op het moment dat de teamindeling bekend wordt. Voor alle duidelijkheid: spelers dienen zich voor 1 juni af te melden voor het volgende seizoen. Spelers die zich na 1 juni afmelden blijven (o.a. i.v.m. afdrachten aan de KNVB) in principe nog 1 heel seizoen lid en blijven dus ook contributie betalen!
 • Al tijdens het maken van de teamindeling, zal gestart worden met het zoeken van trainers en leiders. Binnen NEO beschikken we helaas niet over een groot aantal vrij in te zetten trainers en leiders; die zullen we dan ook moeten vinden binnen de groep ouders van een team.
 • Het streven is om voor de zomervakantie de trainers en leiders van de teams rond te hebben…de praktijk leert dat het nooit voor alle teams lukt…maar hoe meer ouders bereid zijn een trainers- of leidersrol op te pakken des te groter is de kans dat het wel lukt. Samen zijn we NEO; en samen kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen lekker kunnen voetballen!
 • Wanneer de zomerstop begint en het NEO terrein dicht gaat is op dit moment nog niet bekend. Zodra we dat weten zullen we dat via de verschillende kanalen laten weten.
 • Tegen het eind van de zomervakantie (exacte moment is nog niet bekend) kunnen teams starten met trainen mits er dan ook een trainer is. Dit dient altijd in overleg met de beheerders te gebeuren.
 • Voor nieuwe trainers zal er op vrijdagavond 30 augustus om 19.00 uur een moment georganiseerd worden waarop ze wegwijs worden gemaakt op het NEO complex.
 • De bekerwedstrijden (waar in principe alle teams aan mee doen) starten in het weekend van 31 augustus & 1 september. De gewone competitie start in het weekend van 21&22 september.
 • Voor aanvang van de competitie vindt er per leeftijdsgroep voor alle leiders en trainers een opstartbijeenkomst plaats om alle praktische zaken rondom het opstarten van de competitie met elkaar door te nemen. Tevens vindt er z.s.m. na de start van de competitie een informatieavond plaats over VTON, de voetbalmethode die we hanteren als leidraad voor onze trainingen.
 • Schriftelijke communicatie van het jeugdbestuur richting ouders/spelers verloopt zoveel mogelijk via Whats-app, de website en FaceBook. Leiders/trainers (selectie en recreatieteams) zullen aan het begin van het seizoen per team een Whats-app groep aanmaken. Via de leiders/trainers kan het jeugdbestuur alle ouders/spelers op die manier heel snel bereiken. Het is dus raadzaam om deel te nemen aan die Whats-app groep.

Hopelijk geeft deze uitleg u iets meer zicht in de planning tot de aanvang van de competitie van het volgende seizoen. Maar hopelijk brengt hij ook de boodschap over dat wij vooral ook uw hulp hard nodig hebben om alle teams op een goede manier en snel op te kunnen laten starten.

Voor vragen kunt u uiteraard altijd terecht bij de coördinator van de leeftijdscategorie van uw zoon of dochter. Namen, mailadressen en telefoonnummers vindt u op de website van NEO.

Namens het jeugdbestuur van RKSV NEO,

Gerard Arkink Bart Freriks
Voorzitter Secretaris

 

Reacties