Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
14 januari 2018

Planning wedstrijden

Dankzij een centrale planning van officiële wedstrijden is het mogelijk het gebruik van onze velden in goede banen te leiden.
Deze planning wordt gemaakt door het wedstrijdsecretariaat(Wietske, Suzanne en Robert) in samenwerking met Jocky van Asten en Beheer.
Als er wedstrijden gepland worden buiten deze werkgroep om dan leidt dit tot een onwerkzame situaties.
In het geval er sprake is van oefenwedstrijden, dient men contact op te nemen Bianca Demmer .Bianca heeft zich beschikbaar gesteld om de coördinatie van oefenwedstrijden op zich te nemen. Zij wordt voorlopig nog ondersteund door ons aller Femie Kattenpoel oude Heerink. (0627042086)
Interne communicatie is van levensbelang bij het goed laten functioneren van iedere club.
Dat betekent in de praktijk dat elke aanvraag van officiële wedstrijden via het wedstrijdsecretariaat moet lopen. Het wedstrijdsecretariaat legt vervolgens contact met Jocky en Beheer.
Zo blijft alles overzichtelijk en beheersbaar.
We mogen er van uit gaan dat iedereen begrip kan opbrengen voor dit beleid.

Namens,
Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer: Frans ten Tusscher
Dagelijks Bestuur                                               : Harrie Besselink

Reacties