Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
30 mei 2016

Renovatieplan clubhuis

In de afgelopen jaren is een grote groep vrijwilligers voortdurend bezig geweest om ons sportparkcomplex zo optimaal mogelijk te maken.

Elke donderdagmorgen zijn deze mannen en vrouwen van onschatbare waarde om alles piekfijn op orde te houden, zowel in het clubhuis als op de rest van het complex.

Als laatste grote project is onze fietsenstalling opgeknapt en uitgebreid. De volgende grote klus is het voltooien van de renovatie van het clubhuis. Binnenkort zal er een begin gemaakt worden met het realiseren van een jeugdhonk, het vernieuwen van de rokersruimte en het opfrissen van de wanden.

Meteen na het laatste toernooi van 11 juni zal er vanaf maandag 13 juni begonnen worden met de werkzaamheden. Vanaf dat moment is het clubhuis dan ook gesloten.

Vanaf 20 juni treedt het nieuwe schema omtrent “Openstelling Sportpark Zomer 2016” in werking, hetgeen binnenkort op de site gepubliceerd zal worden. Op de vrijdagavond en zondagmorgen zal de CO-ruimte tevens dienen als tijdelijke “kantine”. Het cluster clubhuis zal zorgdragen voor de exploitatie.

Namens Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer, Frans ten Tusscher

Namens Cluster Clubhuis, Jan Mentink

Namens Dagelijks Bestuur, Harrie Besselink

 

Reacties