Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
24 september 2014

Richtlijn inkoop materialen

Om een vereniging als NEO goed te laten functioneren is een groot leger van vrijwilligers, kader en leden dag en nacht in touw. Daarnaast zal de club voortdurend van materialen, kleding en dergelijke moeten worden voorzien om de sporters en kader optimaal te ondersteunen. Ook vraagt onze huisvesting en het gehele sportpark het noodzakelijke onderhoud om de voorwaarden te scheppen tot goed, verantwoord en vooral veilig sporten. Daarvoor zal regelmatig benodigde materiaal ingekocht dienen te worden.

Om overzicht te houden omtrent de inkoop heeft het Dagelijkse Bestuur het volgende besloten.
Alle zaken betreffende inkoop, prijsopgave en inlichtingen omtrent mogelijk aan te schaffen zaken dienen vooraf te worden gemeld bij de voorzitter van het Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer, Frans ten Tusscher. Hij zal vervolgens in goed overleg zorg dragen voor de coördinatie. Vervolgens is alleen hij degene die een order mag plaatsen. Frans ten Tusscher is te bereiken per mail: beheer@rksvneo.nl of per telefoon: 06 41 28 42 09.

Wij hopen op deze manier de vaste en variabele kosten beter in de hand te kunnen houden.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en begrip.
Namens het Dagelijkse Bestuur, Harrie Besselink, Voorzitter

Reacties