Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
29 september 2014

Richtlijn shirtsponsoring

NEO kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal kleding sponsoren voor haar teams. De speelsters en spelers van de gesponsorde teams doen hun uiterste best om de goede naam van de sponsoren en van NEO uit te dragen. Op deze manier ontstaat er een win – win situatie. Om duidelijkheid te scheppen in de procedure van sponsoring heeft het Dagelijkse Bestuur het volgende besloten. Alle sponsorzaken, zowel deel- als volledig sponsorschap, zullen worden gecoördineerd door de voorzitter van het Cluster Sponsoring, Pers en Communicatie, Gerard Schwering. Het is de bedoeling dat zowel kandidaat sponsoren als teams, die voor sponsoring in aanmerking wensen te komen, contact opnemen met Gerard Schwering. Op zijn beurt is Gerard ook de persoon die actief sponsoren werft. Als bij iemand bekend is dat er mogelijk een kandidaat sponsor aanwezig is, licht in dat geval dan Gerard in. Hij is de coördinator sponsorzaken en te bereiken per e-mail: sponsoring@rksvneo.nl, of per telefoon 06-13 06 99 68. Op deze wijze hopen we meer structuur aan te kunnen brengen in het elkaar ondersteunen op gebied van het sponsorschap. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en begrip. Namens het Dagelijkse Bestuur, Harrie Besselink, Voorzitter


Foto's

Klik op onderstaande foto om de volledige galerij te bekijken.


Reacties