Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Kledingplan

In oktober 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering het akkoord gegeven voor het Kledingplan NEO. Dit plan zal vanaf seizoen 2016 – 2017 van kracht zijn.

Waarom een kledingplan
Al jaren is de uniformiteit van de wedstrijdkleding binnen NEO een lang gekoesterde wens. Hoewel het merendeel van de NEO-elftallen, met dank aan talloze sponsoren, er zwart-wit bijloopt, is het een ratjetoe aan verschillende soorten shirts, strepen, rugnummers en broeken. Daarnaast zorgt dit plan voor een gelijkwaardige positie voor elk lid en voorkomt dat sommige leden wel, en sommige leden niet zelf hun kleding betalen.
Tot slot zorgt dit plan voor een structurele inkomensbron voor NEO en voorkomt dat de bijdrage van veel sponsoren vrijwel geheel opgaat aan kleding, en er voor de club NEO zelf niets overblijft.

Het plan in het kort
NEO zorgt centraal voor de kleding en elk lid krijgt van NEO een shirt en een (witte) broek en betaalt hiervoor een kledingbijdrage van 1,25 per maand.

De kleding
In overleg met de beide Bornse sportzaken, Eurosport en Sportpaviljoen is er inmiddels een shirt ontworpen, geïnspireerd op het huidige shirt van NEO 1. Als broek is gekozen voor de traditionele witte broek.

Mogelijkheden voor sponsoring
In het verleden kochten de sponsoren zelf de kleding: dit hoeft niet meer. NEO regelt het shirt en de bedrukking, de sponsoren betalen hiervoor een bijdrage. Wat echt nieuw is, is de mogelijkheid om op meerdere plekken reclame-uitingen te plaatsen, zowel op vooren
achterzijde als op de mouwen. Dit biedt veel flexibele mogelijkheden: Hierbij kun je als sponsor ook voor een klein bedrag ‘instappen’, of bijv. als groep sponsoren samen één shirt vullen, of een hele leeftijdsgroep sponsoren.

shirt Kledingplan