Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
23 oktober 2014

Sportgala 2014, tijd om te nomineren!

In december is het weer tijd voor het Sportgala van Borne, het moment waar we onze Bornse sporters in het zonnetje zetten. U kunt nu weer uw sportman, -vrouw of -ploeg nomineren via www.sportgalaborne.nl! Daarvoor moet de aanmelding voldoen aan de volgende criteria:

Criteria ten behoeve nominaties Sportgala Gemeente Borne 2014
Een vijftal criteria worden benoemd om op zo objectief mogelijke manier de sporters te nomineren voor het Sportgala en uiteindelijk te komen tot de verkiezing van de “Bornse sporthelden” in de verschillende categorieën.
“Bornse sporthelden” wonen in Borne, en/of sporten bij een Bornse vereniging, voor sportman / sportvrouw kan bij wijze van uitzondering ook een teamspeler worden genomineerd indien deze van uitzonderlijke klasse is.

De criteria staan op volgorde van importantie:

 1. Topprestatie
 2. Concurrentie / Context
 3. Sport als onderdeel van leefstijl
 4. Prestatiecurve
 5. Facilitaire ondersteuning

1. Topprestatie
Welke beste prestatie heeft de sporter/sportploeg afgelopen jaar geleverd? Hoe verhoudt deze prestatie zich met (inter)nationale topprestaties?
Om de prestaties zo objectief mogelijk te waarderen, worden de prestaties van alle genomineerden afgezet tegen het niveau of de afstand tot de (inter)nationale top.

2. Concurrentie / Context
Hoe groot is de concurrentie voor de sporter/sportploeg? Naarmate de concurrentie heviger is, wordt de waardering groter.

3. Sport als onderdeel van de leefstijl
Kort gezegd wordt hiermee bedoeld, wat je ervoor moet doen en laten om de topprestatie te leveren. “Topsport is een leefstijl”. Items die gewogen worden zijn:

 • Aantal uren training per week en gedurende het hele jaar
 • Aantal wedstrijden en trainingen (trainingstijden)
 • Trainingsintensiteit
 • Wekelijkse reistijd t.b.v. trainingen en wedstrijden
 • Aanpassingen in dagelijks leven t.b.v. trainingen en wedstrijden
 • Trainingskampen als onderdeel van leefstijl Vertonen de prestaties een stijgende lijn? Bij dit criterium mee laten wegen of de geleverde prestatie al een (inter)nationale topprestatie is. In dat geval is het gezegde aan de orde dat aan de top blijven moeilijker is dan aan de top komen! Wordt de sporter/sportploeg vanuit de vereniging, sportbond of sponsor ondersteund op bijvoorbeeld medisch gebied, onkostenvergoeding, vervoer, trainingsfaciliteiten, etc. Of moet de sporter/sportploeg dit allemaal zelf regelen en organiseren.

4. Facilitaire ondersteuning
Vertonen de prestaties een stijgende lijn? Bij dit criterium mee laten wegen of de geleverde prestatie al een (inter)nationale topprestatie is. In dat geval is het gezegde aan de orde dat aan de top blijven moeilijker is dan aan de top komen!

5. Prestatiecurve
Wordt de sporter/sportploeg vanuit de vereniging, sportbond of sponsor ondersteund op bijvoorbeeld medisch gebied, onkostenvergoeding, vervoer, trainingsfaciliteiten, etc. Of moet de sporter/sportploeg dit allemaal zelf regelen en organiseren. Naarmate de sporter/sportploeg meer zelf moet regelen, zal de waardering groter worden.

Reacties