Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
29 juni 2018

Teamindeling recreatieteams jeugd NEO

Bijgevoegd de teamindeling van alle recreatieve jeugdteams: JO8 t/m JO19, Meiden- en G-elftallen. Per leeftijdsklasse is een tabje aangemaakt waarin de indeling te vinden is.

De teamindeling van de recreatieve jeugdteams is elk jaar weer een hele uitdaging. In de eerste plaats om het grote aantal spelers en teams dat ingedeeld moet worden.

Zoals in de brief van een maand geleden is aangegeven proberen we binnen de recreatieve afdeling van NEO de teams zoveel mogelijk in te delen op gelijke leeftijd zodat teams in opvolgende jaren zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. We selecteren spelers in principe niet volledig door. Desalniettemin vinden er elk jaar uiteraard verschuivingen plaats binnen teams. Dat kan vaak alleen maar als er ook ruimte is in een ander team. Maar omdat we per leeftijd vaak maar een beperkt aantal teams hebben zijn de mogelijkheden die we hebben t.a.v. de indeling vaak beperkt. Daardoor bepalen de spelersaantallen domweg wat wel mogelijk is en ook wat niet! We kunnen dus niet altijd doorvoeren wat we zelf zouden willen.
De samenstelling van de teams is uiteraard zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen waarbij zoveel mogelijk de input van trainers en leiders is meegenomen. Daar waar de coördinatoren het nodig achtten heeft ook afstemming plaatsgevonden met ouders.

In de jongere leeftijdsklassen zijn de teams wel helemaal omgegooid omdat de KNVB is overgeschakeld op een andere omvang van die teams.

De komende weken gaan we aan de slag om trainers en leiders voor alle teams te benaderen. Daarvoor zal met name een beroep worden gedaan op ouders van spelers immers ‘Samen zijn we NEO!’ en zullen we het mogelijk moeten maken dat onze kinderen lekker kunnen voetballen! Indien u er wel wat voor voelt om een team te gaan trainen kunt u dat melden bij de coördinator van de leeftijdsklasse. Na de zomervakantie zullen we een aantal activiteiten opstarten op (nieuwe) trainers te gaan begeleiden en ondersteunen.

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie. In de voorlaatste week van de zomervakantie zullen de trainingen weer op kunnen starten. U ontvangt daar in principe bericht over via de trainers en leiders van de teams.

Namens het Jeugdbestuur,

Gerard Arkink, voorzitter.
Bart Freriks, secretaris

Teamindeling Jeugd Recreatie teams NEO 2018-2019

Reacties