Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
24 januari 2018

Technisch beleid avond

Wederom mooie opkomst tijdens 2e avond Presentatie Technisch Beleid Jeugd
Ook de 2e avond over de presentatie van het technisch beleid van NEO aan trainers en leiders is succesvol verlopen.
Deze keer waren ruim 30 trainers en leiders van in dit geval de jongste teams (4×4 t/m JO11) aanwezig om te luisteren naar een presentatie over het technische beleid van NEO en om mee te discussiëren over de plannen om het niveau en de begeleiding van trainingen te verbeteren.

De avond begon met een kort welkomstwoord door Gerard Arkink, voorzitter jeugdbestuur.
Daarna nam Daniel Esman, hoofd technische commissie, alle aanwezigen wederom  mee in de voetbalvisie van NEO. En gaf hij ook nu weer allerlei voorbeelden hoe je binnen de verschillende leeftijdsgroepen trainingen op kan bouwen in lijn met die visie.
Vervolgens presenteerde Bart Freriks, coördinator JO13-JO15 en lid van het jeugdbestuur kort de ideeën die er zijn om met name het niveau en de begeleiding van de niet selectietrainingen geleidelijk naar een hoger plan te brengen.
Ook dit keer werden na afloop in de discussie een aantal leuke suggesties gedaan ter aanvulling op het plan.

De presentaties van deze avonden worden in de loop van de week door de coördinatoren en door de TC verspreid onder alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Mocht je er na het weekend nog geen hebben ontvangen mail dan even naar d-coordinator@rksvneo.nl dan worden ze je alsnog toegezonden.

De werkgroep gaat nu aan de slag om het plan af te ronden en te kijken welke zaken we eventueel nog dit seizoen en anders in ieder geval gedurende het volgend seizoen in gang kunnen zetten.

Reacties