Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
29 augustus 2018

UPDATE 2 september: Wijziging trainingsschema per maandag 3 september a.s.

Trainingsschema versie 030918zNa overleg met diverse mensen binnen NEO is er een aantal wijzigingen aangebracht in het trainingsschema. Hieronder de laatste versie die ook te vinden is via https://www.rksvneo.nl/trainingsschema/

Het opstellen van het trainingsschema voor het nieuwe seizoen was een hele uitdaging. In de eerste plaats door het grote aantal teams dat ingedeeld diende te worden en de wensen die daar uit voort komen. Ook omdat in dit trainingsschema de wensen in het kader van het Verbeterplan Jeugdtrainingen zijn verwerkt zoals die voor de zomervakantie zijn gepresenteerd. Dit is grotendeels gelukt!

In dit trainingsschema:

  • Trainen spelers van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk op het zelfde moment. Hierdoor is het mogelijk trainers beter te gaan begeleiden en willen we gaan werken aan een betere interactie tussen recreatie- en selectietrainers.
  • Geven circa 10-12 spelers uit de JO17 op maandag voorafgaand aan hun eigen training, training aan JO12 en JO13 teams. Top!
  • Kunnen alle teams die aangegeven hebben 2 keer in de week te willen trainen ook daadwerkelijk 2x trainen. Heb je dat niet aangegeven dan kan dat alsnog. Zie hieronder.
  • Zijn de kunstgras en gewone grasvelden zo goed mogelijk over de teams verdeeld.

In dit schema is de druk op de maandag erg groot! Als gevolg daarvan hebben we helaas moeten besluiten dat er voor de spelers van de JO8/JO9/JO10 op de maandag geen mogelijkheid is om zich helemaal om te kleden en te douchen. Uiteraard zijn er voor deze spelers wel 2 kleedkamers gereserveerd waar ze hun jassen en evt. trainingspak op kunnen hangen.

Dit schema is een eerste concept en gaat in per maandag 3 september; de komende weken zullen er ongetwijfeld nog wijzigingen plaatsvinden en nieuwe versies worden gepubliceerd. Een paar aandachtspunten daarbij:

    • Mochten er teams zijn die gezien de drukte op maandag liever op een andere dag gaan trainen dan worden die verzocht dat z.s.m. te melden bij Herman Lansink Rotgerink via herman.lr@home.nl 
    • Teams die alsnog graag een 2e keer gaan trainen kunnen daar ook via herman.lr@home.nl contact over opnemen. Er is nog ruimte…doe het wel bijtijds.
  • Dit schema gaat er van uit dat alle velden beschikbaar zijn; zolang dat niet het geval is zullen er dagelijks aanpassingen zijn en zelfs trainingen komen te vervallen i.v.m. de (zeer) beperkte beschikbaarheid van de velden. Dat zal zo ‘eerlijk mogelijk’ verdeeld worden over de teams. Wij vertrouwen op ieders begrip daarvoor!

Hermans Lansink Rotgerink, planning

Frans Wolsink, namens beheer

Bart Freriks, namens het jeugdbestuur

Trainingsschema versie 030918z

 

Reacties