RKSV NEO viert haar jubileumjaar tot 11 mei 2019

Trainingsschema

Het opstellen van het trainingsschema voor het nieuwe seizoen was een hele uitdaging. In de eerste plaats door het grote aantal teams dat ingedeeld diende te worden en de wensen die daar uit voort komen. Ook omdat in dit trainingsschema de wensen in het kader van het Verbeterplan Jeugdtrainingen zijn verwerkt zoals die voor de zomervakantie zijn gepresenteerd. Dit is grotendeels gelukt!

In dit trainingsschema:

  • Trainen spelers van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk op het zelfde moment. Hierdoor is het mogelijk trainers beter te gaan begeleiden en willen we gaan werken aan een betere interactie tussen recreatie- en selectietrainers.
  • Geven circa 10-12 spelers uit de JO17 op maandag voorafgaand aan hun eigen training, training aan JO12 en JO13-teams. Top!
  • Kunnen alle teams die aangegeven hebben 2 keer in de week te willen trainen ook daadwerkelijk 2x trainen.
  • Zijn de kunstgras en gewone grasvelden zo goed mogelijk over de teams verdeeld.

Dit schema is een eerste concept en gaat in per maandag 3 september; de komende weken zullen er ongetwijfeld nog wijzigingen plaatsvinden en nieuwe versies worden gepubliceerd. Een paar aandachtspunten daarbij:

    • Mochten er teams zijn die gezien de drukte op maandag liever op een andere dag gaan trainen dan worden die verzocht dat z.s.m. te melden bij Herman Lansink Rotgerink via herman.lr@home.nl
    • Teams die alsnog graag een extra keer willen gaan trainen kunnen daar ook via herman.lr@home.nl contact over opnemen. Er is nog ruimte…doe het wel bijtijds.

Hermans Lansink Rotgerink, planning

Frans Wolsink, namens beheer

Bart Freriks, namens het jeugdbestuur

 

 

 

 

 

 

 

Trainingsschema-versie-150119a