Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
24 oktober 2018

Uitnodiging jaarvergadering Club van 100

De jaarvergadering van de club van 100 zal plaatsvinden op woensdag 14 november a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw, in de grote bestuurskamer.

Met vriendelijke groet,

Jan Mentink.
Secretaris / penningmeester.

Agenda 24e Jaarvergadering van de Club van 100.

1) Opening door de voorzitter.

2) Verslag vorige jaarvergadering (22 november 2017)

3) Ingekomen / uitgaande stukken en mededelingen.

4) Jaarverslag secretaris / penningmeester.

5) Verslag kascommissie.

6) Benoeming kascommissie.

7) Nieuwe projecten.

8) Rondvraag.

9) Sluiting.

Reacties