Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
25 augustus 2019

Unieke samenwerking sportverenigingen op sportpark ’t Wooldrik bij aanvang van het nieuwe seizoen.

LET OP: Het noodtrainingsschema betreft alleen de wijzigingen! Trainingen op kunstgras gaan gewoon door volgens dit schema.

Basis trainingsschema 2019-2020 + kk 230819

Afgelopen week hebben de verenigingen (NEO, BVV Borne, BZSV de Blauwwitters en Groen Zwart) samen met de  gemeente Borne bij elkaar gezeten om de stand van zaken op de velden op sportpark ’t Wooldrik te bespreken. De actuele situatie van diverse natuurgrasvelden op sportpark ’t Wooldrik  blijkt zorgwekkend.

Bij NEO is in mei gestart met een toplaag renovatie van 2 natuurgrasvelden. Deze renovatie verloopt volgens plan en de ingebruikname staat voor medio oktober gepland. Maar dit betekent dat deze 2 natuurgrasvelden (veld 2 en 6) tot die tijd niet gebruikt kunnen worden.

Op de overige natuurgrasvelden bij NEO, BZSV de Blauwwitters en BVV Borne  is groot onderhoud gepleegd, maar door de ongekend hoge temperaturen en het uitblijven van substantiële regenval is het graszaad nauwelijks ontkiemd en bovendien zijn alle vier bronnen drooggevallen waardoor beregenen niet meer mogelijk was. Dit betekent dat het gras pas rond 15 augustus echt is begonnen te ontkiemen. Dit is ongekend laat. Wel is te zien dat de kieming nu massaal op gang komt, maar het gras is echter nog zo kwetsbaar, dat het bij de eerste bespeling zal worden weggespeeld. Om afgelastingen en onveilige situaties in de loop van het seizoen te voorkomen is besloten de grasvelden nog enkele weken rust te geven zodat het gras voldoende dicht kan groeien.

De vier sportverenigingen op Sportpark ’t Wooldrik hebben afgesproken elkaar te gaan helpen om zoveel mogelijk de overlast  te beperken.

Verdeeld over de 4 sportcomplexen worden er trainings-/voetbalvelden van elkaar geleend om iedereen zoveel mogelijk te kunnen laten trainen en voetballen.

Om alles ordentelijk te laten verlopen is er een noodtrainingsschema en afsprakenlijst gemaakt. Deze info is in de bijlage terug te vinden.

Het trainingsschema zal op maandag 26 augustus van kracht worden.  Het noodtrainingsschema wordt gehanteerd totdat de velden weer bespeelbaar zijn.

Zonder de inspanningen en medewerking van de 4 sportverenigingen was deze unieke samenwerking niet gelukt. Onze dank en complimenten gaan dan ook uit naar de betrokkenen die deze samenwerking hebben mogelijk gemaakt.

Dit noodtrainingsschema is gemaakt in overleg met BZSV de Blauwwitters, BVV Borne  en Groen Zwart op basis van de trainingsschema’s die gelden voor het seizoen 2019-2020, kijk hiervoor ook op de websites van beide voetbalverenigingen.

Bijlage: Noodtrainingsrooster en afsprakenlijst

Noodscenario trainingsschema miv 260819

Afspraken gebruik velden BZSV en BVV start seizoen 2019-2020

Namens Borne Sport, de BLOS, NEO Borne, BZSV Blauwwitters, BVV Borne en Groen Zwart willen wij u bedanken voor uw begrip en medewerking en wensen u een mooi en sportief seizoen toe!

 

Reacties