Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
01 augustus 2016

Van de bestuurstafel

Eindelijk zomer. Voor de één een langgekoesterde wens, voor de ander een saaie periode tussen tweevoetbalseizoenen in en voor een derde het ultieme vakantiegevoel. Iedereen beleeft de zomer op een eigen manier. In ieder geval is de zomer een mooi moment om wat gedachten te delen met allen die NEO een warm hart toedragen.
Allereerst willen wij al onze vrijwillig(st)ers bedanken voor de enorme inzet die zij wederom getoond hebben voor onze club. Het is een cliché maar oh zo waar, de vrijwillig(st)ers vormen het cement in het NEO bouwwerk.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen voelen we de blijdschap weer opborrelen. Vele teams hebben de vlag in top kunnen hijsen, met het kampioenschap van NEO 1 als apotheose. Dit blijde gevoel moeten we koesteren want het geeft veel positieve energie.

Clubhuis

In de organisatie van het Cluster Clubhuis heeft het Dagelijkse Bestuur (DB) een ingrijpend besluit genomen. Met het oog op de nieuwe opzet, die DB voorstaat, hebben er een aantal personele wisselingen plaats gevonden. Het Dagelijkse Bestuur draagt haar volledige verantwoordelijkheid voor het genomen besluit. Bij deze doen we een oproep aan allen die willen meehelpen bij het belangrijke “Clubhuiswerk” zich te melden bij Jan Mentink/Wim Roetgerink of bij het DB.
Ons clubhuis moet een plaats zijn waar je mensen kunt gaan ontmoeten , het moet een plaats zijn waar je graag vertoeft vóór , tijdens of na de wedstrijden. Het moet de huiskamer van de club zijn. Het DB zal daar waar nodig en daar waar gewenst op allerlei fronten het Cluster Clubhuis mee ondersteunen.

Ledenbestand

Op demografisch gebied roeien we tegen de stroom in. Er worden steeds minder kinderen geboren, terwijl er voor hen ook nog eens steeds meer te kiezen valt. Ondanks deze reeds jarenlang aanwezige terugloop in kinderaanbod is NEO per juli 2016 in ledenaantal gelijk gebleven.
De tijd van achterover leunen is echter wel voorbij. Het Dagelijkse Bestuur is er zich terdege van bewust en zal hier ruimschoots aandacht aan blijven schenken. We zullen er meer dan ooit moeite voor moeten doen om het ledental stabiel te houden.
Vanuit de club hebben we al gezorgd voor maatwerk op het gebied van de overgang van jeugd naar senioren. Voor de recreatieve senioren leden bestaat inmiddels de mogelijkheid ook op zaterdag te voetballen. Dit komende seizoen spelen maar liefst 3 teams mee in de senioren zaterdagcompetitie. Het belangrijkste middel om het ledental op peil te houden zijn jullie als leden en vrijwillig(st)ers.

Wat vragen we aan jullie?
De leden en vrijwillig(st)ers zijn de beste ambassadeurs van de club door een positieve instelling. Toon respect en sportiviteit zowel binnen als buiten het sportveld zodat onze clubcultuur duidelijk gemaakt wordt bij de buitenwacht. Stimuleer kinderen en volwassenen in je omgeving om eens een kijkje te komen nemen bij NEO en laat ze kennis maken met de gemoedelijke sfeer in onze club.
De Jeugdraad NEO draagt eveneens haar steentje bij aan het positief op de kaart zetten van onze club. Deze groep enthousiaste A- en B spelers/speelsters heeft zich inmiddels vele malen onderscheiden in enthousiasme, daadkracht en ondernemerschap.

Tot slot blijft het volgende erg belangrijk:” Gaat het goed, zegt het voort….. Kan iets beter, zeg het ons…..”

Het Dagelijks Bestuur wenst jullie allen een fijne vakantie met een behouden thuiskomst en hoopt iedereen na de vakantie weer fris en vrolijk in onze schitterend gerenoveerde kantine te kunnen ontmoeten.

Met hartelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur:
Albert Jonathans
Harrie Besselink
Peter Spekreijse
Wim Goorman

Reacties