Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
22 juni 2015

Van de Bestuurstafel...

Zo vlak voor de vakantie lijkt het ons een gepast moment om in het kort het een en ander met elkaar te delen.

Sportief gezien hebben we een topjaar gehad. Er zijn maar liefst 12 teams kampioen geworden. Ons “eerste” kwam net iets tekort om te mogen deelnemen aan de nacompetitie voor promotie. Ons “tweede “ heeft zich via de nacompetitie prima weten te handhaven. C1 en D1 spelen komend seizoen zelfs in de landelijke divisie.

Voor komend seizoen is er gekozen voor een andere opzet van het Cluster Technische Zaken. We verwijzen je graag naar het reeds eerder gepubliceerde en zeer enthousiaste verhaal aangaande de komende vernieuwingen.

Inmiddels is er een Jeugdraad in de club operationeel. Twaalf jongens en meisjes uit de A- en B – groep staan borg voor een goede stem van deze leeftijdscategorie in onze club.

Op maatschappelijk gebied heeft onze club zich prima gemanifesteerd door een sportief platform te bieden aan de vluchtelingen uit het AZC Azelo.

Ook dit jaar is er weer enorm veel werk verzet door onze vrijwilligers. Het kan niet duidelijker gezegd worden: “Zonder vrijwilligers, geen NEO“. Vanaf deze plaats spreken wij onze welgemeende waardering uit voor de inzet van allen, die NEO een warm hart toedragen.

Bij deze willen we ook alle leden van de Stichting Promoting NEO hartelijk dankzeggen voor hun onvoorwaardelijke steun die NEO ook het afgelopen jaar weer heeft mogen ontvangen.

Op bestuurlijk gebied zijn ook de nodige “kilometers gemaakt“. Er wordt door velen keihard gewerkt om de club goed te laten functioneren. Een werkgroep is bezig met het ontwikkelen van een kledingplan. Binnenkort zal daarover verder worden gecommuniceerd.

Onder het mom: je kunt nooit te vroeg beginnen, is er een voorzichtige start gemaakt met de voorbereidingen voor NEO 100 jaar op 11 mei 2019. Ook hierover in het najaar meer.

Met hulp van de KNVB is er een verenigingstraject uitgezet waarin belangrijke zaken, NEO betreffende, onder de loep worden genomen door een willekeurig gevormde groep mensen, welke representatief wordt geacht voor de “ totale” club NEO. Zoals in het hele leven is ook in een vereniging “Communicatie “ het toverwoord.

Nu de laatste zaken van het afgelopen seizoen worden afgehandeld en de voorbereiding voor het komend seizoen nog volop gaande is,willen wij jullie allen danken voor de support, voor de vele uren besteed aan NEO, voor de plezierige samenwerking en wensen iedereen een fijne vakantie toe, zodat iedereen straks weer fris en vol energie aan de start verschijnt.

Namens het Dagelijkse Bestuur,
Harrie Besselink, voorzitter

Reacties