Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
05 februari 2015

Verenigingstraject: Iedereen telt mee!

Onder deze naam start NEO een verenigingstraject in samenwerking met de KNVB.

Bij zijn aantreden heeft het hoofdbestuur aangegeven de vereniging te willen doorlichten op haar functioneren. De KNVB ondersteunt verenigingen bij het vergroten en versterken van de zelfstandigheid en het probleemoplossend vermogen van een vereniging. Daarvoor heeft zij het zogenaamde ‘verenigingstraject’ ontwikkeld.

Voor het doorlichten van de vereniging heeft het bestuur ervoor gekozen bij de jeugd te beginnen. Op basis van verkennende gesprekken met een aantal vertegenwoordigers van de KNVB, vond op 13 januari jl. een eerste bijeenkomst plaats met ruim 20 mensen uit alle geledingen binnen onze jeugdafdeling. Een afvaardiging van trainers, leiders, ouders, spelers, Technische Commissie enz. was op deze avond aanwezig.

We hebben op deze avond de kracht van NEO in kaart gebracht, het onderscheidende vermogen en over wat er nooit zal veranderen binnen de vereniging. Daarnaast hebben we ook gekeken wat anders en of beter zou kunnen. Dit leverde veel nuttige informatie op, aan de hand waarvan de groep enkele speerpunten heeft benoemd, waar we ons in willen verdiepen.

 

De stuurgroep, die bestaat uit Marcel Brunninkhuis, Bert Beld en een vertegenwoordiging van de KNVB, formeert in eerste instantie twee werkgroepen die met de volgende speerpunten aan de slag gaan:
De beleving van verschillen tussen selectie en recreatieve teams;
De aandacht die er is voor de vrijwilligers binnen de vereniging.

 

We verwachten de eerste resultaten in de maand mei te kunnen presenteren.

 

Voel je je aangetrokken tot deze thema’s en wil je meedoen? Neem dan contact op met ons vrijwilligerscluster: vrijwilligers@rksvneo.nl

Reacties