Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
07 oktober 2017

Verslag ouderavond

OUDERAVOND  ZEER GESLAAGD 

Op woensdag 20 september hebben bijna 60 ouders, leiders en trainers gehoor gegeven aan de uitnodiging van het Dagelijkse Bestuur en Cluster Jeugd om van gedachten te komen wisselen over allerlei zaken.

Allereerst gaf Gerard Arkink, voorzitter Cluster Jeugd, een helder betoog over o.a. de organisatie, Jeugdbeleidsplan, scouting, selectie- en recreatief voetbal. Vervolgens sprak Albert Jonathans, vice-voorzitter Dagelijks Bestuur, over o.a. vrijwilligerswerk, clubcultuur, seizoensafsluiting, betrokkenheid bij de club, veiligheid, VOG beleid en het op handen zijnde 100 jarig jubileum van NEO.
Daarna kreeg iedereen uitgebreid de gelegenheid om zich uit te spreken over “Wat gaat goed”, “Wat kan beter”. Op een respectvolle wijze werd duidelijk gemaakt waar verbeteringen wenselijk zijn. Staande de bijeenkomst konden alle vragen naar tevredenheid beantwoord worden. Aan de praktische wensen werd gelijk voldaan, dan wel gelijk actie in ondernomen. Zoals zo vaak in het leven bleek ook op deze avond dat communicatie helaas altijd beter kan. Vele vragen en verzoeken waren al opgelost, maar helaas nog niet altijd voldoende “geland”. Zowaar een belangrijke opdracht aan iedereen in de vereniging.

Voor alle aanwezigen en allen , die helaas verhinderd waren, volgt hier een verslag van de avond.

1)-Bij afzegging van scheidsrechters. Wens: Snel doorgeven aan leiders      Actie: Conny Mesman geeft aan dat dat reeds gebeurt.

2)-Wanneer is een team selectie- danwel recreatie? Wie bepaalt dit?      Antwoord: Samenspraak Cluster Technische Zaken(TZ), Cluster Jeugd (leiders/coördinator)

3)-VOG info. Een zgn. Verklaring Omtrent Gedrag wordt voor alle trainers en leiders verplicht gesteld. Per oktober wordt er actie naar leiders/trainers uitgezet      Actie: Femie Kattenpoel Oude Heerink

4)-Kantineassortiment mag wel wat uitgebreider.      Antwoord: Afgelopen jaren pogingen in het werk gesteld om gezonde producten/drankjes in het assortiment op te nemen. Helaas was hier weinig animo voor en raakte alles al snel over de houdbaarheidsdatum. Cluster Clubhuis blijft alert en wil ook naar een meer gezonde kantine.

5)-Veiligheid. Het gerucht gaat dat ontslagen arrestanten uit het Arrestantencomplex gelijk op straat gezet worden. Dit is de volgende dag nagevraagd bij het arrestantencomplex: Aangegeven is dat de dienstdoende politiemensen per geval een risicoanalyse maken van de ontslagen personen. Mocht er sprake zijn van enig gevaar dan wordt de persoon in kwestie persoonlijk door de politie weggebracht naar het station. Degenen die op straat gezet worden, hebben in nagenoeg alle gevallen zelf vervoer geregeld en zijn geen verdachten meer en zijn weer “normale burgers”. Dit beleid wordt, volgens de leiding van het complex, al jarenlang uitgevoerd.

6)-Dealen parkeerplaats. Dit is een maatschappelijk probleem. Hierover is geregeld door NEO contact met de politie.    Afspraak: Elk keer weer melden bij de politie en zo mogelijk met kenteken van de auto’s.

7)-Ergernis parkeren langs de Twickelerblokweg . Graag parkeerverbod instellen.     Antwoord: Na 4 jaar aandringen heeft de Gemeente Borne eindelijk toegezegd om de parkeerplaats te vergroten. Het middenterrein bij de skeelerbaan wordt verhard. Als deze actie uitgevoerd is wordt parkeren langs de toegangsweg naar ons Sportpark verboden. Inclusief handhaving. T.z.t zal hier uitgebreide informatie over volgen.

8)-Handschoenen keepers.     Antwoord: Vaste keepers krijgen bij hun outfit handschoenen. Wisselkeepers kunnen bij Beheer handschoenen lenen. Handschoenen blijven, evenals de kleding, eigendom van de club.

9)-Dieter Frongink (JO11-6) heeft een tijdelijke kledingset. Wanneer nieuwe?      Antwoord: Naderhand reeds uitgebreid met Dieter besproken. Vorige set was slechts 2 jaar oud maar van slechte kwaliteit. Sponsor heeft de set ingenomen. Team staat op de nominatie om versneld in aanmerking te komen voor nieuwe kleding vanuit het kledingplan.

10)-Onvoldoende kleine goaltjes.     Antwoord: Wordt keihard aan gewerkt. Doordat de aanloop bij de mini ’s zo stormachtig is geweest bleek dat er te weinig kleine goaltjes zijn. Per direct is daar door Beheer op gereageerd en is “de smid” gelijk aan het werk gezet.

11)-JO11 5-6-7 (?): Een drietal teams hebben slechts 1 “otto” met ballen.       Actie: Vorig jaar trainden deze teams middels een circuittraining. Eén “otto” was daarbij voldoende. Nu trainen de meeste teams weer per team en zullen de “otto’s” weer aan alle teams verstrekt worden.

12)-Soms ballen tekort.      Antwoord: In principe zitten er 15 ballen in elke container. Mocht dit tijdens een training niet voldoende zijn dan is bij Beheer een aantal “leenballen” te verkrijgen. De trainers worden wel verzocht om met een gelijk aantal te eindigen als waar men mee begonnen is. Derhalve vooraf en nadien de ballen tellen.

13)-Bericht voor info omtrent een trainerscursus kwam te laat binnen.      Antwoord: Klopt helemaal. Oorzaak lag bij een computerstoring van de bewuste coördinator. Met nadruk wordt gesteld dat iedereen die een trainerscursus bij NEO wil volgen daarin gestimuleerd wordt. Voor het Dagelijkse Bestuur is een dergelijke aanvraag een “hamerstuk”.

14)-Communicatie aan begin van competitie verbeteren.      Antwoord: Helemaal mee eens, helaas gooide de KNVB dit jaar roet in het eten door niet alleen een aantal weken voor aanvang van de competitie alle indelingen weer overhoop te halen, maar ook nog eens erg laat te zijn met het verstrekken van de nodige informatie. De suggestie om een “informatieboekje” cq nieuwsbrief te maken aan het begin van de competitie werd met genoegen ontvangen.

15)-Rookverbod om en bij het veld en kleedkamer.      Antwoord: Ouders, trainers en leiders hebben een voorbeeld functie en zouden tijdens de omgang met de jeugd tijdens het sporten hun verantwoordelijkheid in deze moeten nemen. De Hartstichting voert momenteel intensief campagne om de jeugd rookvrij te laten opgroeien. Sportverenigingen kunnen daar een ondersteunende functie in vervullen. Er wordt bekeken in hoeverre hierop ingespeeld kan gaan worden.

16) Trainen tijdens de zomervakantie        Antwoord: In het verleden was het NEO-sportpark in de vakantie op bepaalde dagen open voor een vrije training. Bij gebrek aan belangstelling is dit gestopt. Wel is door de gemeente Borne het kunstgrasveld van BVV Borne af en toe opengesteld voor de hele Bornse jeugd

17)-Vraag naar terugkoppeling      Antwoord: Een verslag met antwoord/actie zal weer naar de ouders/leiders/trainers worden verzonden.

Wij hopen dat door deze ouderavond de onderlinge band , het begrip voor ontstane situaties en de wil om onze club nog mooier te maken extra gestalte heeft gekregen. Dat goede communicatie daar een zeer belangrijke rol in speelt moge duidelijk zijn.

Tot slot willen wij iedereen bedanken voor zijn en haar bijdrage en hopen volgend jaar nog meer ouders, trainers en leiders te mogen verwelkomen onder het motto:

Ben je tevreden …zegt het voort!!!!   Ben je minder tevreden…..zeg het ons !!!!!

Hartelijke groet, Dagelijks Bestuur en Cluster Jeugd

Reacties