Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
22 november 2018

Verzoek om toestemmingsformulieren

In de afgelopen periode is leden en vrijwilligers verzocht om een toestemmingsverklaring in in te vullen en in te leveren bij Peter Spekreijsse. De formulieren hebben tot doel Neo in staat te stellen foto’s van wedstrijden, elftallen en activiteiten te publiceren en onze leden te informeren over verenigingsactiviteiten. Met deze toestemming hebben we de mogelijkheid om van elk elftal een teamfoto op te nemen in het uitkomende jubileumboek. Iets wat we heel graag willen bereiken!
Tot nu toe hebben ruim de helft van de elftallen hun formulieren ingevuld en retour gestuurd, maar we missen er dus nog wel een flink aantal. We ontvangen deze graag allemaal in 2018.
Je mag ze onder vermelding van je team bij CO ophalen en inleveren of eventueel downloaden en opsturen naar secretaris@rksvneo.nl

 

Reacties