Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
29 november 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan gereed

Met gepaste trots kan ik melden dat het cluster Technische Zaken er in is geslaagd om op een korte en bondige manier weer te geven waar NEO op voetbaltechnisch gebied voor staat.
In het voetbaltechnisch beleidsplan, dat is te vinden onder Informatie/Organisatie/Cluster voetbaltechnische zaken, wordt ingegaan op de wijze waarop we bij NEO omgaan met de opleiding van spelers en trainers en wordt de voetbalvisie toegelicht.
Met als basis dit plan hoop ik dat we er met ons allen voor kunnen zorgen dat een ieder op zijn of haar manier het bij NEO naar de zin heeft, waarbij iedereen kan zeggen dat NEO zijn of haar club is.

Bart Velner
Voorzitter cluster Technische Zaken

Reacties