Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
22 oktober 2018

Voor het publiceren van foto's heeft NEO een handtekening nodig

Vanaf 25 mei moeten alle vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Vanaf die tijd zijn we al bezig om NEO AVG-proof te maken.
Een aantal zaken zijn al geïnventariseerd en gemaakt en via de KNVB hebben we een stappenplan doorlopen.

Onderdeel hiervan was o.a. een privacyverklaring die reeds op de website is geplaatst.
Het aanmeldformulier is aangepast aan de nieuwe eisen en via de website of contactformulier kunt u zelf aangeven om bepaalde zaken te laten verwijderen of in te laten trekken.

Ook bij het maken van individuele foto’s en teamfoto’s zal een goedkeuring gevraagd moeten worden aan het NEO-lid. Dat kan een bondslid zijn, vrijwilliger of verenigingslid. Bij leden onder de 16 jaar zullen we toestemming aan de ouder of voogd moeten vragen. Om toestemming te krijgen van al onze leden zullen we een “natte” handtekening moeten hebben.

U snapt al dat dit een eenmalige actie is die afgelopen weekend van start is gegaan.  Via de begeleiding van een team worden er formulieren verspreid waarop via een handtekening toestemming aan NEO gegeven kan worden.Om een en ander vlot te laten verlopen vragen we u om dit formulier binnen TWEE weken in te vullen en in te leveren bij leider en of trainer. Voor de teams met spelers en vrijwilligers boven de 16 is het gemakkelijk om na de wedstrijd even de papieren in te vullen en meteen weer in te leveren bij de CO-ruimte. Kleine moeite, maar voor NEO een groot gemak.

Wij vragen nadrukkelijk om uw medewerking omdat we vanwege ons 100-jarig bestaan teamfoto’s willen maken die we willen verwerken in het jubileumboek.

Met sportieve groeten,

Dagelijks bestuur RKSV NEO

Reacties