Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
02 september 2017

Nieuw bij NEO: WELPENVOETBAL

Een belangrijke missie van onze club is dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt, dat er gezelligheid heerst, dat het clubhuis als een huiskamer ervaren wordt, dat alom respect en sportiviteit hoog in het vaandel staat en dat er zoveel mogelijk leden van het gezin deel kunnen uitmaken van NEO.

De meisjes/dames tak heeft inmiddels binnen NEO een zeer belangrijke plaats verworven. De club is er gezelliger en completer door geworden.
Voor de oudere senioren is er, in samenwerking met de overige Bornse voetbalverenigingen, het Walking Football opgericht. Ook deze afdeling wordt steeds populairder.
De Wielerafdeling is een doorslaand succes en telt momenteel al meer dan 50 leden.
En nu……………….…is het de hoogste tijd dat de allerkleinsten de volle aandacht krijgen.

Op zaterdag 9 september vindt de officiële “Kick Off” plaats van onze kersverse “WELPENVOETBAL” afdeling.
Onder de WELPEN vallen de jongens en meisjes van 4 en 5 jaar. Vanaf 6 jaar gaan deze WELPEN naar de Mini’s , die de 4×4 afdeling vormen, om vervolgens door te stromen naar de JO8 en MO8 (jongens en meisjes onder 8 jaar, de oude F-groep).

Een aantal criteria betrekking hebbende op het WELPENVOETBAL:
Doelstelling: Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de voetbalsport.
Frequentie: Eens per week
Tijdstip: Zaterdagmorgen van 9.30-10.30 uur op dezelfde tijd als de 4×4 afdeling.
Technische leiding: Bas Smits en Thomas Kokkelkoren
Begeleiding: Professionele vrijwilligers. Verder is er een pool gevormd van enthousiaste ouders, die bij toerbeurt assistentie verlenen. Deze groep wordt zowel pedagogisch als praktisch ondersteund door de “Vakmensen”.
Algemene aandachtspunten:
-Spelplezier is het uitgangspunt.
-Wisselende spel- en oefenvormen passend bij de belevingswereld van het kind.
-Veel balspelletjes.
-Kind kennis laten maken op sociaal niveau.
-Sportkleding gewenst met sport- of voetbalschoenen. Geen specifieke eisen.
-De eerste 2 maanden fungeren als een “Snuffelfase”.
-Spelen met de bal moet nog meer plezier geven.
-Eén begeleider op 5/6 kinderen.
-Pauzes worden regelmatig ingebouwd.
-Ranja ter afsluiting.

Na een lange periode van voorbereiding met leeftijdspecifieke kennisvergaring en met daarbij de veelvuldige vraag vanuit de jonge gezinnen om ook voor de 4 en 5 jarigen de voetbalsport aan te bieden zijn we ervan overtuigd dat NEO met het WELPENVOETBAL nog completer is geworden.

De officiële “START” van het WELPENVOETBAL zal, zoals reeds eerder vermeld, plaatsvinden op zaterdag 9 september om 10.45 uur tijdens de “Aftrapdag NEO”.
Samen met ons oudste lid, de heer Frans Olthof, zullen de WELPEN op een ludieke manier het startsein geven.

Aanmelding kan via : welpen-coordinator@rksvneo.nl
Wij wensen alle WELPEN, begeleiding en (groot)ouders veel succes maar vooral veel plezier toe met dit nieuwe voetbalfeest bij NEO.

Namens de organisatie,
Albert Jonathans
Harrie Besselink

Reacties