Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
08 maart 2016

Wie helpt het oude NEO-clublied afmaken?

Leo Leurink hoorde via oud-bestuurslid Jan Annink onlangs enkele zinnen uit een vroeger, in de hoogtijdagen, luid bezongen clublied. Maar deze teksten zijn jammer genoeg niet compleet. Leo streeft er naar de tekst wel weer compleet te maken.

De maker van het clublied is mogelijk Herman (‘Kleintje’) Ellenbroek.

Wie van de NEO-familie (met name de wat oudere garde) weet de ontbrekende woorden/zinnen aan te vullen c.q. te verbeteren?

Refrein:

Lang leve ons NEO , de voetbalclub  zo fijn, waaraan wij zo hecht verbonden zijn !

Als achter de dennen *) de strijd weer ontbrand, dan spelen de jongens eendrachtig hand in hand

en als er gescoord wordt dan klinkt het overluid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

Refrein:

Lang leve ons NEO, de voetbalclub zo fijn, waaraan wij zo hecht verbonden zijn !

De eendracht en vriendschap bindt allen tesaam, ons NEO die staat gewis bovenaan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

Enz.

*) vroeger werd het voetbalveld van NEO aan de Deldensestraat ‘achter de hoge dennen’ genoemd

Wie kan dit clublied, dat gezien de stand op de huidige ranglijst nog zeer actueel is ook, verder aanvullen, zodat het (mogelijk) in het komende 100-jarige jubileumboek kan worden vermeld.

Misschien is het zelfs wel een idee om na 100 jaar een geheel nieuw clublied te componeren!

Iets voor de dichters in de NEO-kringen?

Reacties kunnen naar Leo Leurink via leo.ria@planet.nl

 

Reacties