Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
15 november 2020

‘Wisseling van de wacht’ binnen jeugdbestuur

Het is door het hele coronagebeuren een beetje ondergesneeuwd geraakt maar sinds het begin van dit seizoen heeft er een ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden binnen het jeugdbestuur. Door het vertrek van Gerard Arkink kwam de functie van voorzitter vrij. Deze functie is opgevuld door Bart Freriks. Daardoor kwam de functie van secretaris vrij die vervolgens is ingevuld door Mark Horsthuis. Nieck Nijhuis is toegetreden tot het jeugdbestuur als coördinator voor de leeftijdsgroepen JO8 en JO9.

Zowel Bart Freriks als Mark Horsthuis lopen al heel wat jaartjes rond binnen NEO en binnen het jeugdbestuur en hebben al vele functies en rollen vervuld. Barts activiteiten bij NEO zijn gestart als trainer van ‘Go Ahead’, het team van zijn oudste zoon Koen. Na deze korte trainerscarrière is hij meerdere keren leider geweest van een team, al een jaar of zes coördinator in het jeugdbestuur en een aantal jaren medeorganisator geweest van het Top-E 9×9 toernooi. Op zaterdag maakt hij regelmatig deel uit van de commissie van ontvangst. Hij was ook drie jaar secretaris van het jeugdbestuur en sinds het voorjaar met name druk als onze coronacoördinator. Op dit moment voetbalt zijn jongste zoon Mark nog bij NEO, in de JO19-1.

De drie zoons van Mark Horsthuis voetballen bij NEO: Stan in de JO17-3, Niels in de JO15-5 en Thijs in de JO13-4. Mark is ook al vele jaren leider en trainer en maakt ook al lang deel uit van het jeugdbestuur. Hij heeft een aantal jaren de circuittrainingen verzorgd. Daarnaast kom je hem regelmatig op de zaterdag tegen als scheidsrechter en coördineert en begeleidt hij op dit moment de ROC-stagiaires en de maatschappelijke stages.

Nieck Nijhuis heeft binnen een jaar een bliksemcarrière gemaakt binnen NEO: zijn zoon Wout is in januari gestart als lid van NEO en Nieck is sinds september trainer van de JO8-5. Sinds oktober is Nieck ook lid van het jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur is binnen NEO de commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van het jeugdvoetbal in de meest brede zin van het woord. Zij organiseert de jeugdcompetitie-, beker- en de vriendschappelijke wedstrijden voor zowel de jongens, de meiden en het passend voetbal. Aan het begin van het seizoen stellen de coördinatoren van het jeugdbestuur de recreatieteams samen en werven (met name onder de ouders en oudere jeugdspelers) trainers en leiders. Het jeugdbestuur regelt ook de commissie van ontvangst op zaterdagen en zorgt voor scheidsrechters tijdens de wedstrijden. Zij stemt relevante zaken af met beheer (materialen en veldindeling) en met het hoofdbestuur. De coördinatoren van het jeugdbestuur zijn het eerste aanspreekpunt voor leiders en trainers in een bepaalde leeftijdsgroep en indien nodig ook voor spelers en ouders. Het jeugdbestuur verzorgt ook de communicatie richting de hele jeugdafdeling.

De afgelopen jaren is het jeugdbestuur vooral bezig geweest om bovenstaande zaken beter en efficiënter te organiseren. Ook is ingezet op betere communicatie richting trainers, leiders en ouders en op duidelijke beleidskaders en protocollen die voor iedereen duidelijk maken ‘hoe we bepaalde dingen doen binnen NEO’.

Voor de komende jaren zijn er twee belangrijke speerpunten: ‘het werven van meer vrijwilligers’ en ‘het verbeteren van de training en doorstromingsmogelijkheden voor alle jeugdspelers’. NEO is een grote vereniging, desondanks is het soms best lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en activiteiten die moeten gebeuren. Daardoor komt er soms te veel op het bordje van een beperkt aantal mensen, of, erger nog, activiteiten kunnen geen doorgang vinden. De komende jaren willen we dat deze groep vrijwilligers gaat groeien en zullen we actiever gaan werven onder de jeugdleden en hun ouders. Het doen van vrijwilligerswerk willen we aantrekkelijker maken door activiteiten op te knippen in kleinere taakjes, immers vele handen maken licht werk. Op die manier kunnen we met elkaar bouwen aan onze mooie vereniging want Samen zijn we NEO!

Ook willen we nog meer in gaan zetten op scholing en begeleiding van trainers. Goede training is een belangrijke voorwaarde voor het spelplezier van onze spelers. Trainingen binnen onze vereniging worden grotendeels door ouders verzorgd. Verbeteren van de training start bij het goed opleiden van trainers. De afgelopen jaren is samen met de technische commissie VTON ingevoerd, een trainingsmethode die trainers voorziet van oefenstof passend bij de leeftijd van de spelers. Trainers worden daar ook in begeleid. Tevens heeft er na jaren van afwezigheid ook weer een eerste trainerscursus voor recreatietrainers plaatsgevonden. De komende jaren zal dit verder worden uitgebouwd. Idealiter worden alle trainingen over een aantal jaren verzorgd door opgeleide trainers die allemaal training geven volgens de voetbalvisie van NEO en gebruik maken van de daarvoor beschikbare middelen.

Door de wisselingen binnen het jeugdbestuur hebben er ook een aantal verschuivingen plaats gevonden van coördinatoren. Het voltallige jeugdbestuur aan het begin van seizoen 2020-2021 is als volgt:

Bart Freriks                                           Coördinator JO17 & JO19, voorzitter

Mark Horsthuis                                    Coördinator JO14 & JO15, secretaris

Mark Meulenkamp                             Coördinator JO12 & JO13

François Hoekstra                               Coördinator JO10 &J O11

Nieck Nijhuis                                         Coördinator JO8 & JO9

Michel Auwema                                   Coördinator 4×4 en welpen

Wendy Hofstad                                    Coördinator meiden

Frits Baartman                                     Coördinator meiden

Angelique Koedijk                              Coördinator Passend Voetbal

Robert van den Einde                        Coördinator Passend Voetbal

Wietske Runherd                                 Wedstrijdsecretariaat

Suzanne Oude Meijers                       Wedstrijdsecretariaat

Bianca Demmers                                  Coördinator oefenwedstrijden

Femie Kattenpoel Oude Heerink    Coördinators clubscheidsrechters

Reacties